Protejarea datelor

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

https://region.com este un domeniu de internet deținut de:

 REGENERATION SOLUTIONS s.l.

CIF: B66883752

AV. DE LA MERIDIANA, 561 DE BARCELONA

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie, privind protecția datelor persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și Legea organică 3/ 2018 privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale, detaliem Politica de confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate pentru a o adapta la noua legislație, jurisprudență sau interpretare a Agenției Spaniole pentru Protecția Datelor. În acest caz, modificările respective vor fi anunțate, indicând în mod clar și cu înștiințarea cuvenită modificările efectuate și solicitând, dacă este cazul, acceptarea modificărilor menționate.

Utilizatorul este de acord că toate datele furnizate de acesta sunt adevărate și corecte.

CE FEL DE DATE VOM UTILIZA?

33 / 5.000 Resultados de traducción Datele de identificare.

ÎN CE SCOPURI VOM UTILIZA DATELE UTILIZATORULUI?

  • În cazul contractării serviciilor/produselor, vom prelucra datele colectate din formularele de rezervare pentru a putea presta serviciul Utilizatorilor.
  • Pentru a răspunde la întrebările Utilizatorilor care ne contactează prin Formularele de Contact sau Formularele activate pentru aceasta.
  • Pentru gestiunea fiscală, contabilă și administrativă pentru a putea gestiona serviciul pe care Utilizatorul îl solicită și obligațiile legale corespunzătoare care dau naștere serviciului prestat.
  • Prin trimiterea CV-ului pentru procesele de selecție a personalului.
  • În cazul în care Utilizatorul acceptă cookie-uri, vor fi colectate date precum adresa IP, geolocalizarea, înregistrarea utilizării serviciului, site-uri și obiceiuri, în scopul îmbunătățirii calității serviciului/produsului și în scopuri statistice.
  • În cazul Utilizatorilor cu care există o relație contractuală, putem trimite comunicări comerciale publicitare legate de produse sau servicii similare celor care au fost contractate inițial prin e-mail, fax, SMS, MMS, comunități sociale sau alte mijloace electronice sau fizice. . .

CARE SUNT BAZELE LEGITIMA PENTRU PRELUCRARE?

Putem trata datele personale ale Utilizatorului din cauza unui interes legitim, cu privire la serviciu și cu privire la trimiterea de comunicări comerciale personalizate sau newslettere, atât prin mijloace obișnuite, cât și electronice, legate de produsele și serviciile noastre.

Atunci când baza tratamentului este consimțământul, vom solicita acceptarea ca bază legitimă pentru utilizarea datelor, ținând cont de faptul că Utilizatorul îl poate revoca în orice moment, trimițându-ne un mesaj la info@regtion.com

CÂT TIMP VOM PĂSTREM DATELE UTILIZATORULUI?

Vom păstra datele personale ale Utilizatorului în sistemele noastre informatice atâta timp cât acestea sunt necesare, vom continua relația ca client și pentru a ne conforma obligațiilor legale.

CUI PUTEM COMUNICA DATELE UTILIZATORULUI?

Datele Utilizatorului nu vor fi transferate către terți decât în ​​cazurile în care există o obligație legală, ne autorizează în mod expres să facem acest lucru și/sau atunci când este necesar pentru a respecta contractul agreat de furnizare a serviciilor noastre.

Pentru a gestiona serviciile și/sau produsele pe care le solicitați, în unele cazuri, va fi necesar să transferați datele către companii din același grup și/sau furnizori de servicii, în scopuri administrative, stocare sau pentru a susține comunicarea.

Transferurile de date în afara Uniunii Europene nu sunt planificate.

CUM Își POATE EXERCITA UTILIZATORUL DREPTURILE?

Utilizatorul își poate exercita drepturile de acces, rectificare, opoziție și ștergere a datelor sale, precum și să solicite limitarea și portabilitatea acestora la următorul email: info@regtion.com

În următoarele cazuri:

  • Pentru a rectifica date inexacte sau, după caz, a solicita ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat) atunci când, de exemplu, ți-ai retras consimțământul. În acest caz, le vom păstra doar pentru exercitarea sau apărarea unor pretenții și/sau pentru îndeplinirea unei obligații legale.
  • Să solicite limitarea prelucrării datelor atunci când, de exemplu, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.
  • Să solicite portabilitatea datelor Utilizatorului într-un format automatizat care să permită copierea, transferul și transmiterea acestora, atunci când tratarea se realizează prin mijloace automate.
  • De asemenea, puteți solicita în fața Autorității de Control (Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor agpd.es)

CE FEL DE DATE SUNT EXCEPȚIONALE?

Obligativitatea va fi comunicată în formularele de pe web, cu privire la colectarea unor date, prin intermediul unui avertisment și/sau al unui (*). Necompletarea datelor menționate poate împiedica furnizarea tuturor acelor servicii legate de astfel de date, eliberându-ne de orice responsabilitate pentru nefurnizarea sau furnizarea incompletă a acestor servicii.